Op de website van onsnetwerk.org. vind je een overzicht van de meest voorkomende actieve groeperingen.
Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op die website.

Hieronder enkele voorbeelden

Artsen Voor Vrijheid is een neutrale, onafhankelijke organisatie die getuigenissen verzamelt van artsen en specialisten, zorgpersoneel en verpleegkundigen, wetenschappers en laboranten, patiënten en hun familie, zelfstandigen, werknemers en ouders. Artsen Voor Vrijheid biedt een platform en klankbord aan vele artsen die de maatregelen kritisch benaderen. Daarnaast bieden we een overzicht van actuele informatie komende van andere bronnen rond de corona crisis.

Alle Belgen verenigen zich, jong en oud, gevaccineerd of niet gevaccineerd, tegen schending rechten, discriminatie, medische dwaling, schade berokkenende maatregelen en voor lichamelijke integriteit, zelfbeschikking en integratieve gezondheidspromotie. De Gouden Burgerbeweging wil gehoor geven aan het gedeelde lijden, de gedeelde zorgen inzake de aanhoudende restricties, maatregelen, (indirecte) discriminaties binnen de samenleving, de cultuur van censuur en schikken. Wij worden geraakt in onze mensenrechten en tegen elkaar uitgespeeld zodat de aandacht wordt afgeleid van geopolitieke plannen.

Openzorg.be is een makkelijk raadpleegbaar platform waar zorgvraag en -aanbod elkaar snel kunnen vinden. Keuzevrijheid is onze basisnorm. Iedereen is welkom ! Elke crisis betekent chaos en uit chaos kan iets nieuws geboren worden.Momenteel staat de zorg onder druk en wordt er aangestuurd op uitsluiting en verdeel-en-heers met medische pasjes.Dat is niet de samenleving die wij voor ogen hebben.

Met Openzorg.be willen we -samen met jou- een bijdrage leveren om een nieuwe wereld te scheppen van verbinding en solidariteit.

Wij zijn graag VOOR iets in plaats van tegen iets.Voor positieve verandering, voor nieuwe ideeën. ​OPEN UP is een plaats waar we alle positieve en actieve mensen verbinden. Op onze website verzamelen we leuke acties en maken we kenbaar hoe jij je bijdrage kan leveren. Contacteer ons gerust indien je mee wil helpen of om zelf jouw actie aan te kondigen. Kom naar buiten want je bent niet alleen en wij hebben je nodig.

Onze groep is in het leven geroepen om bij te dragen aan het actief stappen zetten naar zorg en vrijheid en behoud van menselijke waarden voor kinderen en jeugd en iedereen in en rond het onderwijs. Leerkrachten, ouders, grootouders, CLB medewerkers, opvang personeel, administratieve medewerkers, coaches, technisch- en onderhoudspersoneel, beleid, pedagogische ondersteuners, directies enz, verenigt u!
Elke stap heeft zin!

Vzw Hands For Freedom heeft als belangeloos doel : Het bijstaan en informeren van zowel leden als het grote publiek, op eender welke wijze en via alle mogelijke instrumenten en media kanalen, over alle aangelegenheden die raken aan de rechten en vrijheden van de mens, de vrijheid van ondernemen, de gezondheid, het welzijn.

Het organiseren van gerechtelijke procedures voor personen en ondernemingen. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Bezorgd over de impact van de maatregelen op school voor jouw kind(eren)? je staat niet alleen! Veel bezorgde ouders en leerkrachten voelen zich alleen en machteloos over het lot van (hun) kind(eren) op school door het coronabeleid. Wij de ouders helpt je in contact te komen met andere bezorgde ouders en leerkrachten, zodat jullie samen in actie kunnen komen om jullie kinderen/jongeren te beschermen.

Notre Bon Droit is een verbond van Belgische gezondheidswerkers, wetenschappers, juristen en burgers die menen dat de reactie van de regering op COVID-19 onverstandig is en niet steunt op de beste beschikbare wetenschappelijke bewijzen.

Doneren kan via overschrijving op rekening nummer

BE62 1030 7680 3961

VZW. WELKOM BIJ MIJ - BIENVENUE CHEZ MOI

OF

STEUN ONS
Sluiten

Inloggen

Registreren

Wachtwoord opnieuw instellen

Vul je gebruikersnaam of e-mail adres in. Je ontvangt dan een link waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen via de e-mail.